องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
image จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาดช่วงฤดูแล้ง และมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) [8 มีนาคม 2566]
ติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [15 พฤศจิกายน 2565]
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566 [1 ตุลาคม 2565]
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด [1 ตุลาคม 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy [10 มกราคม 2565]
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [10 มกราคม 2565]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)