องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
image จดหมายข่าว
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566 [1 ตุลาคม 2565]
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด [1 ตุลาคม 2565]
ตลาดนัดชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน ต.ตองปิด [2 มิถุนายน 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy [10 มกราคม 2565]
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [10 มกราคม 2565]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)