messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ info ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 รอบโรงเรียนยางน้อยตองปิด
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านมนัส นามวงค์ ถึงหน้าบ้านนายเลื่อน ธงชัย
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลุมพุก จากศาลากลางหมู่บ้านถึงบ้านนายสวาท เปล่งสุข
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางสี่แยกบ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 ตำบลตองปิด-สะพานบ้านก่อ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การกำหนดปริมาณการน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศราคากลางงานกันเงินข้ามปีรอบแรก
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.71-009 สายบ้านยางน้อย-บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบอน หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.71-009 สายบ้านงิ้ว ถึงบ้านยางน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ดอนปู่ตา-ที่นานายวิชัย หมู่ที่14
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบัวระรมย์-เขตตำบลตำแย บ้านบัวระรมย์ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตองปิด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2