call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานกันเงินข้ามปีรอบแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.71-009 สายบ้านยางน้อย-บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบอน หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ดอนปู่ตา-ที่นานายวิชัย หมู่ที่14
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.71-009 สายบ้านงิ้ว ถึงบ้านยางน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบัวระรมย์-เขตตำบลตำแย บ้านบัวระรมย์ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตองปิด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูวงค์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการซ่อมแซมตระแกรงระบายน้ำหมู่ 1และซ่อมแซมถนน หมูี่13 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านยางน้อยถึงบ้านงิ้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกะวัน-เขตอาลัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านยางน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังจากบ้านสวนกล้วยไปหนองคูคัต หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ 5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านลุมพุกเส้นตะวันตกวัด หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนกล้วยถึงเขตตำบลจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านบัวระรมย์ ถึงเขตตำบลตำแย และถนนหินคลุกสายบ้านบัวระรมย์ถึงเขตตำบลละเอาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศ ครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตองปิด ถึงบ้านบัวระรมย์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,730 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านงิ้ว-บ้านบอน หมู่ที่ 3 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านบาก เส้นข้างวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56