องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การกำหนดปริมาณการน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานกันเงินข้ามปีรอบแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.71-009 สายบ้านยางน้อย-บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบอน หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.71-009 สายบ้านงิ้ว ถึงบ้านยางน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ดอนปู่ตา-ที่นานายวิชัย หมู่ที่14 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบัวระรมย์-เขตตำบลตำแย บ้านบัวระรมย์ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตองปิด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูวงค์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศ โครงการซ่อมแซมตระแกรงระบายน้ำหมู่ 1และซ่อมแซมถนน หมูี่13 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านยางน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกะวัน-เขตอาลัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านยางน้อยถึงบ้านงิ้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนกล้วยถึงเขตตำบลจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศ 5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านลุมพุกเส้นตะวันตกวัด หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังจากบ้านสวนกล้วยไปหนองคูคัต หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินใหม่จากเส้นกุดภูเขียว ไปห้วยทา หมู่ที่ 8 ตำบลตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2