องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การประกวดนางนพมาศจำแลง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนประกันหลักสุขภาพ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ขอเชิญชวนร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณวัดบัวระรมย์ หมู่ที่ 13 และสระน้ำหนองบัว หมู่ที่ 14 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน เกณฑ์รายการรับสมัครประกวดนางนพมาศ การประกวดนางนพมาศจำแลง และการประกวดกระทง สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การกำหนดปริมาณการน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม