องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรดา (สำหรับผู้สมัครนายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องทิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
photo อบต.ตองปิด เชิญชวนผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานกันเงินข้ามปีรอบแรก grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]  
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.71-009 สายบ้านยางน้อย-บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบอน หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ดอนปู่ตา-ที่นานายวิชัย หมู่ที่14 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 212