องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box คณะผู้บริหาร
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายดนุสรณ์ ขันชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0860424087
นายประสิทธิ์ มะลิวัลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0929714369
นายสายยูร อินธิเดช
เลขานุการฯ
โทร : 083-5418898
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 081-6535928