call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
account_box คณะผู้บริหาร
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายดนุสรณ์ ขันชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0860424087
นายดนุสรณ์ ขันชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0860424087
นายประสิทธิ์ มะลิวัลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0929714369
นายประสิทธิ์ มะลิวัลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 0929714369
นายสายยูร อินธิเดช
เลขานุการฯ
โทร : 083-5418898
นายสายยูร อินธิเดช
เลขานุการฯ
โทร : 083-5418898
บุคลากรภายใน
นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 88