องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ท้องถิ่นสัมพันธ์” อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง... [18 มีนาคม 2566]
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง... [18 มีนาคม 2566]
วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน... [14 มกราคม 2566]
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง... [29 ธันวาคม 2565]
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้มีการจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 6/2565 ประจำปี 2565 โดยมีนายสามารถ นนทะศรี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธาน ณ... [22 ธันวาคม 2565]
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด โดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day... [16 ธันวาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มอบหมายให้นายดนุสรณ์ ขันชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน... [15 พฤศจิกายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวตำบลตองปิด... [11 พฤศจิกายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จัดงานการแข่งขันกีฬากิจกรรมสานสัมพันธ์ "ฟุตบอลเยาวชน ครั้งที่ 1 " (อายุไม่เกิน 16 ปี) การแข่งขันกีฬา ประเภทฟุตบอลชาย 11 คน [10 พฤศจิกายน 2565]
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬากิจกรรมสานสัมพันธ์ฟุตบอลเยาวชน "ครั้งที่ 1" (อายุไม่เกิน 16 ปี) ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด [1 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 81 รายการ)