องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.
วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นางสาวศุภาณัฐกาจน์ เพ็งพาธวัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด... [3 สิงหาคม 2566]
วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00น. นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล... [21 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นำโดย นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ .ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด [2 มิถุนายน 2566]
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ​ พ.ศ. 2566​ ณ สนามอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด [2 มิถุนายน 2566]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น. นำโดย นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ร่ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (กลุ่มเกษตรกรบ้านคูวงศ์ ม.9 )... [30 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ท้องถิ่นสัมพันธ์” อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง... [18 มีนาคม 2566]
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง... [18 มีนาคม 2566]
วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน... [14 มกราคม 2566]
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง... [29 ธันวาคม 2565]
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้มีการจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 6/2565 ประจำปี 2565 โดยมีนายสามารถ นนทะศรี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธาน ณ... [22 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 86 รายการ)