องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.
รับสมัครเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด [11 ตุลาคม 2564]
เรื่อง การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พ.ศ.2564 [6 ตุลาคม 2564]
พิธีมอบบ้านในโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้ยโอกาศ ผู้ยากไร้และผู้ยากจน [23 กันยายน 2564]
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด [18 สิงหาคม 2564]
มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา (covid-19) [24 กรกฎาคม 2564]
ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านบัวระรัมย์ [5 กรกฎาคม 2564]
ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง [26 มิถุนายน 2564]
กิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [24 มิถุนายน 2564]
หน่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระโควิด(covid-19) [17 มิถุนายน 2564]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลืออดออก วันที่ 10 มิถุนายน 2564 [10 มิถุนายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 211