องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
image จดหมายข่าว
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร๋ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือแกตั้ง
การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธฺเลือกตั้ง
คุณสมบัติผู้มีสิทธฺเลือกตั้งท้องถิ่น
อบต.ตองปิด เชิญชวนผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง
เรื่อง กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
 
check_circle การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำหรับ บุคลากร ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

สำหรับ บุคคลทั่วไป ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น [21 ตุลาคม 2564]
ภาพบรรยายการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลตองปิด วันที่11-15ตุลาคม 2564 [15 ตุลาคม 2564]
รับสมัครเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด [11 ตุลาคม 2564]
เรื่อง การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พ.ศ.2564 [6 ตุลาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานกันเงินข้ามปีรอบแรก
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบอน หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ดอนปู่ตา-ที่นานายวิชัย หมู่ที่14 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 29ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ