องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การรับสมัครการแข่งขันกีฬาเยาวชน / ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.สนามกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศโรงเรียนอนุบาลตองปิด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุมบาลตองปิด ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การรับสมัครการแข่งขันกีฬาเยาวชน / ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การขายทอดตลาดซากวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จำนวน 4 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (ผู้ป่วยติดเตียง) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องประกาศจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การประกวดนางนพมาศจำแลง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนประกันหลักสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ขอเชิญชวนร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณวัดบัวระรมย์ หมู่ที่ 13 และสระน้ำหนองบัว หมู่ที่ 14 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน เกณฑ์รายการรับสมัครประกวดนางนพมาศ การประกวดนางนพมาศจำแลง และการประกวดกระทง สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 178 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9