องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรดา (สำหรับผู้สมัครนายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องทิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo อบต.ตองปิด เชิญชวนผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
description คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ที่ 73 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรและภายในนอกองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
description ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในและภายนอกองค์กรประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
description ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรมภายในและภายนอกองค์กรประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
description โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในและภายนอกองค์กรประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การขึั้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตองปิด ประจำปีการศึกษา 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121