องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) (ปรับปรุงครั้งที่๑)
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ที่ปฏิบัติงานในสถานร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่14 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 15.00 น.
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การแต่งกายในการปฎิบัติราชการของข้าราชการส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo การเปิดตลาดนัดชุมชน เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน ต.ตองปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo ประกาศเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีการระบาดอย่างต่อเตื่องและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จึงของแจ้งเลื่อนกำหนดการ”เปิดตลาดออกไปอย่างไม่มีกำหนด” และสามารถติดตามสถานการณ์ได้ในช่องทางเพจของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ปิดสถานที่และงดให้บริการเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
photo องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดเชิญชวนประชาชนแวะซื้อสินค้า "ตลาดนัดชุมชน" เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศโรงเรียนอนุบาลตองปิด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตองปิด ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
1 - 20 (ทั้งหมด 138 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7