องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo การเปิดตลาดนัดชุมชน เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน ต.ตองปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประกาศเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีการระบาดอย่างต่อเตื่องและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จึงของแจ้งเลื่อนกำหนดการ”เปิดตลาดออกไปอย่างไม่มีกำหนด” และสามารถติดตามสถานการณ์ได้ในช่องทางเพจของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ปิดสถานที่และงดให้บริการเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
photo องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดเชิญชวนประชาชนแวะซื้อสินค้า "ตลาดนัดชุมชน" เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศโรงเรียนอนุบาลตองปิด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตองปิด ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศโรงเรียนอนุบาลตองปิด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ถอดถอนสิทธิ์การรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ครั้งแรก ในวันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 13:30 น.ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7