ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นมพลาสเจอร์ไรส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง