ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง