ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียนบบ๓๖๔๙ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง