ชื่อเรื่อง : ซื้อสารเคมีดับเพลิง(บรรจุถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง