ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ชื่อไฟล์ : D0j62fPMon43433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้