ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : 3sBZcenFri25850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้