ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ที่ปฏิบัติงานในสถานร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : 7KeSOLJMon40542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้