ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ชื่อไฟล์ : dISt8wNWed45153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้