ชื่อเรื่อง : ประกาศเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีการระบาดอย่างต่อเตื่องและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จึงของแจ้งเลื่อนกำหนดการ”เปิดตลาดออกไปอย่างไม่มีกำหนด” และสามารถติดตามสถานการณ์ได้ในช่องทางเพจของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชื่อไฟล์ : m0bfJtsTue103608.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้