องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสาร 1.ใบรับรองความพิการออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ 2.บัตรประจำตัวประชาชน 3.ทะเบียนบ้าน 4.สมุดบัญชีธนาคาร 5.รูปถ่ายผู้พิการ สามารถนำมายื่นได้ที่ อบต.

(โดย:นิรนาม เขียนเมื่อ:18 เมษายน 2566)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว