องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น
รายละเอียด : มีวัตถุประสงค์เพื่อใหเความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายระเบียบ วิธีปฏบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้รับสมัครเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meetings
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27