องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร และสร้างการรับรู้ขยายผลให้แก่บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมงานรณรงค์ได้มากขึ้น
ผู้โพส : admin