องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความยินดียิ่ง
ผู้โพส : admin