องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มอบหมายให้นายดนุสรณ์ ขันชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมรับการนิเทศและตรวจติดตามการจัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
ผู้โพส : admin