องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด…. ได้จัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนรู้และการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาชีวิต
ผู้โพส : admin