องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้มีการจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 6/2565 ประจำปี 2565 โดยมีนายสามารถ นนทะศรี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
ผู้โพส : admin