องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
folder พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-อบต.ตองปิด
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการกำจัดขยะมูลฝอย(พ.ศ.2553)
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอซ่อมแซมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111