องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file ภาพกิจกรรมประชุมประชาคมเพิ่มเติมและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 1/2566) พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลการแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจ (งานพัฒนาชุมชน)
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ข้อมูลสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1