องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file โครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อยกย่องและให้เป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ขออนุมัติดำเนินการโครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file กิจกรรมประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ มอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1