call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 090-2704649
image จดหมายข่าว
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ประกาศเจตนารมย์ สุจริต โปร่งใส่ ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 2565 No Gift Policy งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาศ
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร๋ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือแกตั้ง
การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธฺเลือกตั้ง
คุณสมบัติผู้มีสิทธฺเลือกตั้งท้องถิ่น
อบต.ตองปิด เชิญชวนผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง
 
check_circle การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำหรับ บุคลากร ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

สำหรับ บุคคลทั่วไป ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ครั้งแรก วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ [3 มกราคม 2565]
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น [21 ตุลาคม 2564]
ภาพบรรยายการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลตองปิด วันที่11-15ตุลาคม 2564 [15 ตุลาคม 2564]
รับสมัครเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด [11 ตุลาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานกันเงินข้ามปีรอบแรก grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]  
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.71-009 สายบ้านยางน้อย-บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบอน หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ดอนปู่ตา-ที่นานายวิชัย หมู่ที่14
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  

บุคลากรภายใน
chat_bubble นายก อบต.ตองปิด
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
นายสามารถ นนทะศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 087-1102269
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86